ᐉ Катодни отводители на топ цена, катоден отводител Шнайдер — E-Osvetlenie


Ред:Електроуредите ви се повреждат най-бързо и ефективно, поради пренатоварване с ток или късо съединение. Такива отклонения от правилното протичане на електроенергия, могат да се предизвикат от некачествена или повредена изолация на проводници, разряд, прекъсване на нулевият проводник, рязко промяна на токовият товар, и няколко други електрификационни проблема, наричани “необичайно поведение”. Причината за пренапрежение или токов удар обаче, понякога са и природни явления и влияния - светкавици, мълнии и др.

При осъвременените и дигитализирани конструкции на електроуреди, двигатели, машини и всеки тип устройство с електрическо задвижване, се наблюдава смаляване на компонентите и повишаване влиянието на електронните схеми, което ги прави по-чувствителни на резки и стръмни токови амплитуди. Затова, защитата на електрооборудването е изключително важна за осигуряване на дълготрайната му експлоатация. То се извършва с помощта на няколко типа устройства, едни от които са “изолаторите” фаза-земя, наричани катодни отводители.

Конструкция и функции

Стандартният катоден отводител е проектиран като корпус с щепселни контакти и вграден варистор – резистор от полупроводников материал, който рязко променя съпротивлението си (обикновено го понижава), след приложено върху него електронапрежение. Другият вид използван  електрокомпонент за намаляване на инцидентно повишено напрежение, е газоразрядна тръба.

Катодният отводител реагира на принципът на електрическата верига – той е с нормално затворен корпус, докато върху веригата не се концентрира необичайно високо електрическо напрежение. Тогава, опасният ел. ток, причиняващ пренатоварване, бива насочен от отводителят към частта от инсталацията, наричана “земя“, и ограничава пренапрежението в цяляата верига. Така, електрическата система е предпазена от разрушаване, вследствие на прекалено повишеният токов импулс.

Отводителят се монтира след специален разединител, който предпазва електроинсталацията при изгарянето на този компонент – очакван процес, след определен брой претърпени токови удари. В електроинсталация, той се открива в един или няколко броя, и се намира между разединителят и заземителна шина.

Проектира се в няколко разновидности, които осигуряват различна степен на защита: за променливи токове с общ риск и много висок риск, съответно, предизвикани от инцидентен нелинеен импулс в мрежата, и от много по-мощните, атмосферни явления. Съществува и комбиниран вариант, който осигурява чудесна защита във всякакви условия. Монтират се чрез окабеляване, обикновено в главно електроразпределително табло.

Отводителите в E-osvetlenie

Магазин E-osvetlenie предлага такива предпазители, налични на много изгодни за отводители за катод цена, проектирани с един или с няколко полюси (единият полюс е +N), и съответно, подходящи за ел. мрежи с различна площ и работен номинален капацитет. По-голяма част от устройствата в категорията са класифицирани като защита от токово претоварване със средна интензивност (клас 2). Това означава, че те преодоляват влиянието на нелинейни токови импулси и амплитуди със сравнително слаба амплитуда на вълната (8/20), които биха могли да са породени от мрежова комутация.

Моделите са най-качествените селектирани модели на Schnieder Electric, и са предлагани на много изгодна за катодни отводители Шнайдер цена. Производителят е дългогодишен лидер в производството на електрификационни детайли, електроапаратура, и механизми и части за автоматизация. Всеки техен детайл е проектиран с изключителна прецизност, тъй като качеството на електрификацията и функциите на електроуреди, зависят от малките компоненти. Ние предлагаме предимството на маркови електроматериали от доказан производител, на евтини за катоден отводител цена.

Виж още...


© 2014-2024 www.e-osvetlenie.eu Всички права запазени. Онлайн магазин от StanCart