Термостати и терморегулатори капилярниРед:Терморегулатор се нарича компонент, който измерва температурата на околната среда и след достигане на номинален капацитет, предава сигнал към специален микропроцесорен модул, активизиращ включване/изключване на контактната система на електрическа верига. Процесът протича по еднакъв начин за уреди, които функционират чрез охлаждане и нагряване. Това е причината компонентът да открива приложение във всеки съвременен електроуред за домакинско и промишлено потребление.

Терморегулаторът е защита от пренапрежение, пренагряване/преохлаждане и токови инциденти, без която електроуредите е невъзможно да функционират. Той задължително трябва да се проверява за характерни симптоми, които се появяват при повреда. Наличието им налага подмяната му в кратък период. Значението на терморегулаторът за пълноценната работа на всеки уред, го превръщат в детайл с основна роля за работата на електроуредът.

Видове терморегулаторни устройства

Терморегулиращите компоненти се наричат още и термостати, подобно на нагревателните електроуреди. Функцията им предполага обвързаност с контролер и нагревател – директно или индиректно, а според структурата си, те се разделят на механични и електронни. Механичният термостат на свой ред се проектира в няколко различни варианти:

  • Биметален – реагира на околната температура чрез датчик-метална пластина, изграден от два типа метал. При промяна (повишаване) на температурата, всеки от металите променя конструкцията си по различен начин, което води до огъване на пластината - знак за достигане на номиналната температура. Огъването механично отваря контактът на веригата, с цел охлаждане;
  • Капилярен термостат – реагира на температури в широка амплитуда чрез потопяема сонда с капилярно жило или външна спирала-осезател. Предназначен е за отчитане на нагряване и охлаждане, а някои механизми са комбинирани за регулиране и на високи, и ниски градуси;

Електронните прибори от този тип са с усъвършенствана структура и са програмируеми, което означава, че фабрично зададените номинални градуси могат да се променят от потребителя. Същите функции са активни за хистерезиса (температурен диапазон, при чиито стойности термичното реле се превключва за нов цикъл) и градусното понижаване, всяко от които устройството следи.

Електронният модел отчита измененията в градусите с въздушни или жилни сензори, вградени в устройството или изнесени външно. Те варират като брой, при различните марки и модели. Тези устройства разполагат с микропроцесор, защита против основните влияния на средата, няколко режима на работа, а някои от тях са с вграден прекъсвач на електрозахранването.

Конструкцията е корпус с уплътнени стени от изолиращ материал и често – сензорен дисплей, таймер и др. функции за интелигентно управление. Грешката, допускана от тези механизми, е минимална - 1º С, поради което те са предпочитани пред механичните си варианти. Откриване на изгодна за електронен терморегулатор цена е възможна, ако се доверите на най-доказаните дистрибутори в областта.

Богата гама механизми за отчитане на температурата

Селекцията разполага с огромно разнообразие от терморегулатори за битови и промишлени електроуреди. Сред предложенията се откриват термозащити за бойлери, с осезател (250-460 мм.) или капилярка с различна дължина, същите компоненти за хладилници и готварски печки. 

Термичната защита за фурна също е проектирана със сонда и спирален сензор, като някои модели са окомплектовани с регулационен детайл (врътка) за стойностите. Те са проектирани с температурна амплитуда 50-3200С, и размер на сондата, съобразен с конструкцията на печката. 

В категорията се открива и комбиниран терморегулатор с термоограничител с осезател. Такова устройство предоставя всички функции, необходими за защитата на електроуред, и допуска минимални отклонения след настройка (3-5º С). Покупката е с предимство на изключително изгодна за термостат цена, съчетано с гарантирано качество при експлоатация.

Виж още...


© 2014-2019 www.e-osvetlenie.eu † Всички права запазени. Онлайн магазин от StanCart