Термична защитаФилтрирай по категория

Ред:Вградената термична защита е част от всеки уред, функциониращ чрез електрозахранване. Основната работа на компонентът е регулиране на температурата по време на подаване на електрически ток до номиналният й капацитет, благоприятстващ функционирането й, и безопасен за конструкцията й.

Термичните защити като задължителен компонент

Предпазната термо защита бива неделима част от системи за електроразпределение. Електрическите вериги задължително включват в конструкцията си елемент, осигуряващ предпазване от пренагряване, пренапрежение и токови инциденти.

В съвременните електроуреди, елементите са няколко на брой, за по-качествен контрол върху цялата електрозахранваща система. Обикновено, те са пряко свързани или близко разположени до нагревателят и са представени от термично реле (клапан, вентил) и терморегулатор, обвързани в свързана конфигурация.

Терморегулаторът изпълнява ролята на сензор на нагряването, достигнато при захранване от електрическата мрежа. Той реагира при надвишаване на номиналната температура и осигурява автоматично изключване на нагревателите. След достигане на необходимите градуси на охлаждане, електрическото напрежение и съответно нагряването отново се повишават, изпълнявайки същият цикъл.

Терморегулаторите се проектират в електронен и механичен вариант. Механичният компонент работи чрез биметални пластини, които под въздействието на нагряването се огъват и затварят контактите на веригата, временно прекъсвайки електрозахранването. Електронните модели са с подобрена конструкция – температурата се отчита с усъвършенстван сензор и често предоставя възможност за дистанционно настройване на желаното нагряване. Вграден компонент отчита нагряването с точност ±0.1°С, което осигурява спестяване на електроенергия.

Термозащита на електроуред се монтира като допълнителен предпазен  компонент. Тя се задейства при евентуална повреда на терморегулаторът и нормализира температурата на съответната електрическа верига. Присъствието й е задължително във всеки съвременен електроуред и е монтирано като крайна защита на веригата.

Термозащитите биват ръчно възстановяеми и невъзстановяеми. Те могат да са капилярни, както и биметални, функциите на които се различават според начинът на регулация – и двете са с нормално затворени контакти, които се възстановяват ръчно, но капилярните отчитат температура с контактна сонда, докато биметалните го правят при огъване на металните пластини, както е описано по-горе.

Двете устройства са монтирани в общ корпус или са отделни компоненти. Комбинираният вариант се монтира директно към термонагревателят, и се отличава от самостоятелните компоненти, по начинът си на монтаж. Терморегулационните компоненти са първостепенна необходимост за функциите на електроуреди, затова и редовният преглед и подмяна не бива да се пренебрегват.

Термозащити за всички видове домакински електроуреди

В категорията на E-osvetlenie се откриват изключително разнообразни варианти за множество домакински уреди, от които се възползваме ежедневно. Тези устройства играят ролята едновременно на датчици и регулатори, за фиксиране на предварително зададена температура, както за повишаване, така и за понижаване на градуси. Отчитането на номиналното нагряване е знак за временно отваряне на веригата, която възстановява функциите си след достатъчно понижаване/повишаване на  температурата.

Биметални термостати за различни вариации в градусите, с един нормално затворен контакт и автоматично възстановяване, са налични в голямо разнообразие. Те са изработени от керамика или бакелит, с аксиален извод и подвижна гривна за монтаж.

Селекцията разполага също с терморегулатори за различни модели бойлери и термозащита за бойлер с еднополюсна и двуполюсна конструкция, за отделно монтиране. Въпреки еднаквите функции, конструкцията и начинът на свързване при отделните модели се различават. Конструкциите се срещат като тип капилярна сонда с различни размери и тип изводи за присъединяване, в зависимост от модела на уредът.

Монтирането на термозащита на бойлер е задължителна. Сред предложенията се откриват варианти с различна номинална стойност на нагряване, в еднополюсен и двуполюсен модел. Предлаганата за термозащита за бойлер цена е много изгодна, в сравнение с базисните стойности, предлагани на пазара.

Сред предложенията ни можете да изберете и термозащита за фурна с и без врътка, терморегулатори за хладилници, маслени радиатори и комбинирани регулатори със защита. Селекцията е богата и в нея се откриват всички необходими за правилното термично функциониране на електроуред, компоненти.

Виж още...


© 2014-2019 www.e-osvetlenie.eu † Всички права запазени. Онлайн магазин от StanCart