КонтакториРед:Контактор наричаме устройство, което включва и изключва електрическият ток в електрическа верига, като същевременно, то остава активно и по време на целият процес на протичане на електрическото напрежение по веригата. То се използва при електрически вериги със стандартни номинални токове, както и при случаи на токови натоварвания. Устройството се проектира в няколко разновидности, които се отличават с характеристиките фаза, полюс, с видът на електрическата верига – постояннотокова или променливотокова, и с амперажът си.

Структура и функции на контакторът

Т.нар. контактори са проектирани за управление на ел. вериги  -постояннотокови и променливотокови, при протичане на стандартно номинално или прекалено високо напрежение. Стандартните устройства от този тип са с 1-4 полюса, и няколко начина на задвижване – електромагнитно, хидравлично, пневматично.

Контакторът е изграден от няколко основни работни елемента. Единият е бобина, около която се създава електромагнитно поле от ел.ток. Електромагнитното поле привлича т.нар. магнитопровод с Ш-образна конструкция и котва. Силното магнитно поле прилепва котвата към неподвижната част на магнитопровода.

Котвата привлича подвижните силови контакти и ги затваря, след което в така сформираната верига започва да тече ел.ток. За задържането на контактите в определена позиция понякога се използват и различни механични стопери. Контактите биват нормално отворени и нормално затворени, главни и спомагателни.

Постоянно-  и променливотоковите конструкции имат някои различия в структурата си – по-слабите променливотокови детайли са проектирани без спомагателни контактни отвори и дъгогасителна камера. Високочестотните токове образуват електрическа дъга и след отваряне на контактите. Тя се намалява и “гаси” чрез удължаване, охлаждане и разкъсване, обикновено чрез магнитно влияние или дъгогасителна решетка (при напрежения от над 660 V). Такова действие е необходимо, за да се избегне амортизация на контактните детайли, изработени от метали и метални сплави.

Магазин E-osvetlenie разполага със селекция устройства на изключително изгодни за контактори цени. Освен устройствата, селекцията разполага и с всички необходими аксесоари за задвижване и поддържане на работата им, за определен интервал от време, какъвто обикновено се задава предварително.

Контакторите са продукт на известни производители, като Schnieder Electric, и се различават по ампераж, и брой на полюсите и контактите си (главен и спомагателен/ NO/NC). Механизмите са с 2 или 3 полюса, и задължително, поне един спомагателен контактен отвор – NO или NC. Част от устройствата имат 2 спомагателни контакта – един отворен и един затворен.

Всички описани характеристики се подбират според токовият ампераж, за който е проектиран контакторът – за номинален  капацитет 25A-100A, се подбира устройство с 3 главни и 2 спомагателни контакти, докато капацитет 6A-16A функционира безпроблемно с 3:1 контакти. Конструкцията на контакторите е сложна, а действието им е съпроводено с това на още няколко аксесоари, като всеки от тях присъства в селекцията ни.

  • Импулсно реле - използва се като превключвател на повече от една електрически вериги;
  • Контролно реле – извършва прецизен контрол върху електронапрежението в ел.верига, като го управлява така, че то да не предизвика пренапрежение и претоварване на веригата;
  • Времезакъснителен блок – използва се за по-продължително функциониране на контакторът. Блоковете в категорията ни удължават функционалността му с 0.1 – 30 сек.

Категорията предлага и богата гама допълнителни контакти, с различен брой контактни отвори. Всички продукти са налични на една от най-изгодните за контактор цена, каквато ще откриете на пазарът за електроапаратура.

Виж още...


© 2014-2019 www.e-osvetlenie.eu † Всички права запазени. Онлайн магазин от StanCart