ᐉ Таймери, контролери, сензори, детектори и контролни релета на топ цени — E-Osvetlenie


Ред:Електрическата верига - основната система в електроуред, активизираща действието му, е съвкупност от компоненти и механизми, които осигуряват задвижването, протичането и изключването на ел.ток, както и защитата на веригата от пренапрежение и претоварване. Всеки от тези съставни детайли има изключително значение за процесът на протичане на електрически ток, а в модерният си вариант, детайлите са с усъвършенствани конструкции.

Как протича електронапрежението в съвременните уреди и машини

В съвременните електроуреди се използват  модернизирани детайли за управление на процесите в ел.верига - програмиране на време за работа, за отчитане на движение, светлина и звук. Те могат да бъдат наречени с общото наименование контролери, тъй като същността на работата им е контролиране на определена функция на електроуред - свързана с измененията на ток по веригата, или пък с конкретните свойства на уредът.

Сред тях, особено значение имат т.нар. сензори. Наименованието им (от sense – усещам, долавям, чувствам) посочва функцията им – отчитане на промени в околната атмосфера – движение, звук или осветление. Регистрирането на тези характеристики подава сигнал до управляващият контролен блок и задейства дадена опция от функциите на електроуред – включване/превключване/изключване.

Механизмите за контролиране на ел. вериги, които се използват за уравновесяване на токове във веригата, са основна част от електроуредите. Това са електронно управлявани компоненти, обединени в обща схема, които в определен момент, прекъсват електрозахранването, с цел запазване функционалността на контактната система и на останалите компоненти от електроуредът.

Общото им наименование е контролни релета, а разновидностите им са няколко – проектирани за координация на времето за работа, протичащото електронапрежение и интензитетът на светлина (звук). Повечето от тези компоненти са програмируеми, а някои са с фабрично настроен таймер за включване и изключване. Последните са проектирани за точно определени електроуреди, работещи с определен ампераж.

Електроапаратура в E-osvetlenie

Магазин E-osvetlenie разполага с категория от електроматериали за битови и промишлени уреди, за всички отделни процеси от функционирането на електроуреди. Подмяната им е въпрос на поддръжка, и от нея зависи в огромна степен работата на един електроуред.

Релетата са изключително необходим компонент за протичането на нормални електрификационни процеси – нито амортизацията, нито повреден елемент в конструкцията им не бива да се пренебрегват, и е добре да се подменят незабавно. В каталогът са налични богата гама релета, сред които се откриват тип мултифункционално реле за време, както и програмируемо такова.

Програмируемото е с предварително зададени опции включване/изключване, настроени за период от 24 часа. Мултифункционалните таймери съответно, се програмират с няколко времеви функции, а конкретно тези в категорията ни – с около 8. Селекцията ни предлага и монофазни фоторелета за улавяне на светлината в един или два диапазона, с функция “произволно включване”, която симулира присъствие на обитатели в обект, и светодиодна индикация на работният режим. Те са комбинирани с дигитален часовник и са предпочитани предимно за осветителни тела, и по-конкретно – за контрол върху включване и изключването на осветлението.

 Магазинът ни предлага и сензори за светлина, движение и звук – разделени или комбинирани, с радиус на обхват 140° - 360° - поединично или в комбиниран вариант. Сред тях са налични и детектори за дим, изключително необходими в закрити заведения, офис кабинети и жилищни пространства.

Виж още...


© 2014-2024 www.e-osvetlenie.eu Всички права запазени. Онлайн магазин от StanCart